Informatie

Op MijnGrafiek maak je heel eenvoudig een grafiek. Je kunt het resultaat opslaan en bijvoorbeeld als afbeelding in een tekstverwerker gebruiken, of ernaar verwijzen met een hyperlink. Alle grafieken die je maakt, blijven op MijnGrafiek bewaard.
Voor alle voorbeelden hieronder geldt dat de grafieken met balken óf met lijnen kunnen worden gemaakt.

Eenvoudige grafiek met alleen getallen (y)

Voorbeeld: eenvoudige grafiek met alleen getallen
Op iedere regel in het Dataveld een getal invullen:
getal
getal
getal
U hoeft bij dit type grafiek alleen de eerste kleur te kiezen.

Eenvoudige grafiek met tekst (x) en getal (y)

Voorbeeld: eenvoudige grafiek met tekst en getal
Invoer tekst voor de x-as met bijbehorende y-waarde.
tekst:getal
tekst:getal
tekst:getal
De dubbele punt mag ook een TAB zijn; dit is meestal het geval indien er twee kolommen uit een spreadsheet worden geplakt. Dit geldt ook voor de volgende twee voorbeelden.
U hoeft bij dit type grafiek alleen de eerste kleur te kiezen

Verschillende grafieken met tekst

Voorbeeld: verschillende grafieken met tekst
Invoer tekst voor de x-as met maximaal vier y-waarden en dus meerdere grafieken in één afbeelding.
tekst:getal:getal
tekst:getal:getal
tekst:getal:getal
Indien de 'tekst' voor de x-as ook een getal is (bijvoorbeeld een jaartal) plaats het getal dan tussen enkele aanhalingstekens:
'1999':50
'2000':53
'2001':58
De dubbele punt mag ook een TAB zijn.

Verschillende grafieken zonder tekst

Voorbeeld: verschillende grafieken zonder tekst
Invoer met maximaal 5 getallen per regel en dus meerdere grafieken in één afbeelding.
getal:getal:getal
getal:getal:getal
getal:getal:getal

Bewaren

Je kunt een grafiek als afbeelding opslaan. Klik erop met de rechter muistoets en kies voor 'afbeelding opslaan'. Het PNG-bestand dat je opslaat kan in de meeste tekstverwerkers worden gebruikt.
Je kunt de grafieken ook insluiten op een andere website of op een forum. Maak gebruik van de linkjes onder de grafiek. Alle grafieken die je maakt, blijven op de server van MijnGrafiek zolang de website blijft bestaan bewaard.

Fout ontdekt?

Stuur de ingevoerde data naar: mijngrafiek@bookman.nl